8 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

1. ใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

การวิจัยทางประวัติศาสตร์อาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น เอกสาร สิ่งประดิษฐ์ และวัสดุอื่นๆ ที่สร้างขึ้นในขณะที่กำลังศึกษา แหล่งข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับอดีตและสามารถช่วยให้นักวิจัยได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่กำลังศึกษาอยู่

2. ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

นอกจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิแล้ว การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มักจะใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ บทความ และสื่ออื่นๆ ที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถให้บริบทเพิ่มเติมและการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลัก

3. เป้าหมายเพื่อค้นหาอดีต

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อค้นหาและทำความเข้าใจอดีตโดยการตรวจสอบเหตุการณ์ ผู้คน และสถานการณ์ที่หล่อหลอมโลกที่เราอาศัยอยู่

4. ตรวจสอบแนวโน้มระยะยาว

การวิจัยทางประวัติศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแนวโน้มและรูปแบบในระยะยาว แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะ

5. Contextualizes เหตุการณ์

การวิจัยทางประวัติศาสตร์พยายามที่จะวางเหตุการณ์และสถานการณ์ในบริบทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์เหล่านั้น

6. ใช้หลายวิธี

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อาจเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์เอกสาร การค้นคว้าจดหมายเหตุ การสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

7. เป็นการตีความ

การวิจัยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการตีความแหล่งที่มาและข้อมูลที่กำลังศึกษา เนื่องจากนักวิจัยพยายามทำความเข้าใจกับอดีตและเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์และสถานการณ์

8. กำลังดำเนินอยู่

การวิจัยทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งข้อมูลและวิธีการใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาและได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *