5 ตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลองที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ภาพจาก www.pixabay.com

การวิจัยกึ่งทดลองเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้การมอบหมายแบบสุ่ม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองที่ได้รับความนิยม 5 ตัวอย่าง:

1. การประเมินผลกระทบของโปรแกรมการศึกษาใหม่ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในการศึกษานี้ นักวิจัยอาจเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาใหม่กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม

2. การประเมินประสิทธิผลของการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่

ในการศึกษานี้ นักวิจัยอาจเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่กับผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา

3. การตรวจสอบผลกระทบของนโยบายใหม่ต่ออัตราการเกิดอาชญากรรม

ในการศึกษานี้ นักวิจัยอาจเปรียบเทียบอัตราอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีการดำเนินนโยบายใหม่กับอัตราอาชญากรรมในพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินนโยบาย

4. การประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดใหม่

ในการศึกษานี้ นักวิจัยอาจเปรียบเทียบยอดขายหรือความพึงพอใจของลูกค้าในพื้นที่ที่มีการดำเนินการแคมเปญการตลาดใหม่กับยอดขายหรือความพึงพอใจของลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินการแคมเปญ

5. การตรวจสอบผลกระทบของการแทรกแซงในสถานที่ทำงานแบบใหม่ที่มีต่อผลิตภาพของพนักงาน 

ในการศึกษานี้ นักวิจัยอาจเปรียบเทียบประสิทธิผลของพนักงานที่เข้าร่วมการแทรกแซงในสถานที่ทำงานแบบใหม่กับผลิตภาพของพนักงานที่ไม่มีส่วนร่วมในการแทรกแซง

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของประเภทของการวิจัยกึ่งทดลองที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *