3 แนวทางการทำวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สำเร็จ

ภาพจาก www.pixabay.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อาจใช้แนวทางการวิจัยที่หลากหลายในโครงการวิจัยของตน ตัวอย่างแนวทางการวิจัยที่อาจใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี 3 ตัวอย่าง ได้แก่

1. การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อตอบคำถามการวิจัย วิธีการนี้มักใช้ในการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลหรือเพื่อทดสอบสมมติฐาน

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น คำพูด รูปภาพ และการสังเกต เพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม แนวทางนี้มักใช้เพื่อสำรวจประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน และเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของผู้คน

3. การวิจัยแบบผสมผสาน

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานแนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เข้าใจปัญหาการวิจัยอย่างครอบคลุมมากขึ้น วิธีการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย

โดยรวมแล้ว แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจรวมถึงการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและเป้าหมายของการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *