พวกเขาถามผู้เชี่ยวชาญ 100 คนเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น คำตอบเดียวโดดเด่น

การวิจัยเบื้องต้นหรือที่เรียกว่าการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเชิงก่อรูปเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่ดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของโครงการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยเนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจบริบทและขอบเขตของปัญหาการวิจัย และกำหนดวิธีการวิจัยและการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการวิจัยเบื้องต้น:

1. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัย

กำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณกำลังพยายามระบุให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยแนะนำการวิจัยของคุณและทำให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นตรงประเด็นและตรงประเด็น

2. ทบทวนวรรณกรรม

ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณเพื่อทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้และระบุช่องว่างในการวิจัย

3. ระบุวิธีการวิจัย

พิจารณาวิธีการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณ โดยคำนึงถึงธรรมชาติของปัญหา ทรัพยากรที่มีอยู่ และบริบทการวิจัย

4. กำหนดตัวอย่าง

กำหนดตัวอย่างสำหรับการศึกษาของคุณ รวมถึงขนาด ข้อมูลประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

5. วางแผนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

วางแผนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเครื่องมือหรือวิธีการที่คุณจะใช้และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณจะใช้

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถทำการวิจัยเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดขั้นตอนสำหรับโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *