ปรัชญาของนักศึกษาที่กำลังทำวิจัย

ปรัชญาของนักศึกษาวิจัยหมายถึงหลักการพื้นฐานและความเชื่อที่ชี้นำกระบวนการวิจัยสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชา ซึ่งอาจรวมถึงแนวทางเชิงปรัชญาในการวิจัย เช่น แนวคิดเชิงบวกหรือการตีความหมาย ตลอดจนความเชื่อทางปรัชญาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้ ความจริง และบทบาทของการวิจัยในการทำความเข้าใจที่ก้าวหน้า

สำหรับนักศึกษาวิจัยหลายคน ปรัชญาของการวิจัยเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยของพวกเขา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาวิจัยที่สนใจทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมจากมุมมองเชิงบวกอาจให้ความสำคัญกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในขณะที่นักศึกษาวิจัยที่สนใจทำความเข้าใจประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลอาจให้ความสำคัญกับการรวบรวมและวิเคราะห์มากกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ท้ายที่สุดแล้ว ปรัชญาของการวิจัยสำหรับนักเรียนจะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวของนักเรียนเอง ตลอดจนความคาดหวังและข้อกำหนดของสาขาวิชาที่เรียน ไม่ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจโลกธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษย์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคม นักศึกษาวิจัยจะได้รับคำแนะนำจากปรัชญาการวิจัยของตนเอง ในขณะที่พวกเขาพยายามพัฒนาความรู้และความเข้าใจในสาขาของตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *