คำถามของการวิจัย มีรูปแบบการเขียนอย่างไร

ภาพจาก www.pixabay.com

รูปแบบการเขียนสำหรับคำถามวิจัยควรชัดเจน กระชับ และเน้นย้ำ คำถามการวิจัยควรระบุเป็นคำถามและควรเจาะจงและชัดเจน ควรแสดงในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และควรระบุขอบเขตและจุดเน้นของการวิจัยอย่างชัดเจน

โดยทั่วไป รูปแบบการเขียนสำหรับคำถามการวิจัยควรเป็นทางการและเป็นเชิงวิชาการ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอการวิจัยหรือการสมัครขอรับทุน ควรเขียนในลักษณะที่เป็นมืออาชีพและมีวัตถุประสงค์ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการ

รูปแบบการเขียนสำหรับคำถามวิจัยควรเหมาะสมกับสาขาวิชาและกลุ่มผู้ฟังด้วย ตัวอย่างเช่น คำถามการวิจัยในสาขาเทคนิคอาจเขียนในรูปแบบเชิงเทคนิคมากกว่า ในขณะที่คำถามการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์อาจเขียนในรูปแบบเชิงบรรยายมากกว่า

โดยรวมแล้ว รูปแบบการเขียนสำหรับคำถามวิจัยควรชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และเหมาะสมกับสาขาวิชาและกลุ่มผู้ฟัง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *