บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

ความเครียดที่เกิดจากการทำวิจัย จะรับมือยังไงดี?

ความเครียดจากการทำวิจัยเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้เรียนหรือผู้วิจัยหลายๆ ท่านจะต้องเจอ เพราะว่าการทำวิจัยแต่ละครั้ง จะต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเอง หลังจากที่ได้รับคำแนะนำและกระบวนการทำวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากหลายจะรู้สึก เหนื่อย เครียด ท้อแท้ หมดหวัง เพราะต้องนำงานกลับมาแก้หลายต่อหลายครั้ง…

แน่นอนว่าหากท่านไม่มีการพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวเข้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือปรับตัวเข้ากับหัวข้องานวิจัยของท่านแล้ว จะทำให้งานวิจัยไม่คืบหน้า และอาจจะทำให้ล้มเหลวในที่สุด

“ความเครียดที่เกิดจากการทำวิจัย จะรับมือยังไงดี?”
“ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขงานที่จุดไหนก่อนดี สับสนไปหมด…”

ฉะนั้น บทความนี้ เรามีวิธีรับมือกับการทำงานวิจัย เป็นวิธีที่ทางทีมงานของเราได้วิเคราะห์จากปัญหาที่ผู้เรียนหรือผู้วิจัยที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาจากทางทีมงานเรา ซึ่งอาจจะช่วยลดปัญหาในการทำวิจัยของท่านให้น้อยลงได้

“ขอคำปรึกษาจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ ที่มีที่ปรึกษาคนเดียวกัน”

การที่จะรับมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งที่ง่ายที่สุด คือ การสอบถามหรือขอคำปรึกษาแนะนำจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่ได้เคยอยู่ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาท่านนี้ เพราะจะทำให้ท่านรู้ว่าแนวทางการทำงาน การให้คำปรึกษา หรือวิธีแก้ไข้ปัญหาของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้มีมีบุคลิก หรือ ทัศนคติไอย่างไร

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย

โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการให้คำแนะนำในการทำวิจัยแต่ละท่านนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น อาจารย์ท่านอาจจะให้คำแนะนำในลักษณะพูดปากเปล่า ดังนั้น วิธีแก้ไขรับมือ คือ ท่านอาจจะอัดคลิปเสียงของอาจารย์ไว้ เพื่อทบทวนข้อเสนอ และเป็นสิ่งยืนยันข้อแก้ไขในการทำงาน

“จัดตารางนัดหมาย เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง”

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านมีภาระหน้าที่มากมาย ทำให้การเข้าพบแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างมีข้อจำกัด จึงทำให้ผู้เรียนหรือผู้วิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษผ่านทางโทรศัพท์ การส่ง Email หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติม ช่องทางดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการทำงานวิจัยเท่านั้น

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานออกมาดีนั้น สิ่งสำคัญ คือ ท่านควรจะจัดตารางนัดเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะการที่ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง จะทำให้ท่านสามารถที่จะขอคำแนะนำ ตลอดจนให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาเขียนคอมเมนท์คำแนะนำลงบนเนื้อหางานวิจัยในส่วนที่จำเป็นต้องทำการแก้ไข หรือปรับเพิ่มให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ทำให้สามารถลงมือแก้ไขงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถสอบถามในส่วนที่ไม่เข้าได้ทันที ช่วยให้ประหยัดระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างมาก

“ไม่มีปัญหาใด ที่ไม่มีทางแก้ไข”

เพราะด้วยขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัย จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดตัวแปร ขอบเขตงาน หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทำให้ผู้เรียนหรือผูวิจัยหลายท่านต้องรื้องานวิจัย และเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้น ส่งผลให้หลายท่านเกิดความเครียด วิตกกังวล ท้อแท้ หรือบางทีถึงกับหยุดเรียนและเลิกทำกลางคัน

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย

หรืออาจจะไม่ใช่เพราะท้อแท้ที่ทำงานวิจัยไม่สำเร็จ แต่ด้วยภาวะที่กดดันจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น ความกดดันจากหน้าที่การทำงานประจำวัน ความรับผิดชอบครอบครัวที่ต้องแบกรับ 

ไม่ว่าปัญหาหรือข้อผิดพลาดนั้นจะเกิดจากอะไร ทางเราอยากให้ท่านจำไว้ว่า “ไม่มีปัญหาใด ไม่มีทางแก้ไข”

เพราะสิ่งที่เราสังเกตเห็นในสิ่งที่ผู้เรียนหรือผู้วิจัยแต่ละท่านมีจุดร่วมที่เหมือนกัน คือ
“แต่ละท่านคิดถึงแต่… ประเด็นปัญหาที่เจอ แต่กลับไม่คิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดเลย”

ในการทำงานไม่ว่าจะทำงานวิจัย หรืองานในหน้าที่ล้วนแล้วแต่จะต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ เพียงแต่ว่าเพราะท่านขาดประสบการณ์การในการทำงานวิจัย จึงทำให้เกิดความกังวล เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะต้องเจอและรับมือตลอดเวลา และอาจจะด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในการทำ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ เป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆ คนจะตื่นกลัว และในเมื่อตอนนี้ท่านมองเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาแล้ว การหาวิธีรับมือแก้ไขนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สำหรับวิธีการรับมือกับความเครียดในการทำงานวิจัยที่ทางเราได้กล่าวไปนี้ ทางเราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยลดความวิตกกังในการทำงานของท่านให้ลดน้อยลงได้ รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดในการทำวิจัยของท่านได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *