กระบวนการพัฒนาและดำเนินการระเบียบวิธีวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัย

กระบวนการพัฒนาและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยมักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

ระบุคำถามการวิจัยและสมมติฐาน

ขั้นตอนแรกในการพัฒนาวิธีการวิจัยคือการระบุคำถามการวิจัยและสมมติฐานที่การวิจัยจะกล่าวถึง

เลือกรูปแบบการวิจัย

หลังจากระบุคำถามและสมมติฐานการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกรูปแบบการวิจัยที่จะใช้เพื่อตอบคำถามและสมมติฐานการวิจัย โดยทั่วไปการออกแบบการวิจัยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามการวิจัยและเป้าหมายของการวิจัย

เลือกวิธีการวิจัย 

หลังจากเลือกรูปแบบการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวิธีวิจัยที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิจัยอาจรวมถึงแนวทางเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

พัฒนาแผนการวิจัย

หลังจากเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาแผนการวิจัยที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนตอบคำถามและสมมติฐานการวิจัย

ใช้แผนการวิจัย

หลังจากพัฒนาแผนการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำแผนการวิจัยไปใช้โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถามการวิจัยและสมมติฐาน

ทบทวนและแก้ไขระเบียบวิธีวิจัย

หลังจากดำเนินการตามแผนการวิจัยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนและปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยอาจปรับรูปแบบการวิจัย วิธีการ หรือแผนการวิจัยตามความจำเป็น

โดยรวมแล้ว กระบวนการพัฒนาและดำเนินการระเบียบวิธีวิจัยสำหรับข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวข้องกับการระบุคำถามและสมมติฐานการวิจัย การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัย การพัฒนาแผนการวิจัย การดำเนินการตามแผนการวิจัย และการทบทวนและปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยตามความจำเป็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กระบวนการพัฒนาและดำเนินระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

กระบวนการในการพัฒนาและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมักเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน:

การระบุคำถามการวิจัยหรือสมมติฐาน: ขั้นตอนแรกในการพัฒนาวิธีการวิจัยคือการระบุคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานที่การศึกษามีเป้าหมายเพื่อระบุ สิ่งนี้ต้องการการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในสาขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการระบุช่องว่างในความรู้ที่การศึกษามีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม

การเลือกรูปแบบการวิจัย ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยมากที่สุด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือแบบผสม ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามการวิจัยและข้อมูลที่กำลังรวบรวม

การกำหนดตัวอย่างและกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มคนหรือหน่วยงานที่กำลังศึกษา และกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างคือแผนการเลือกตัวอย่างจากประชากร กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างควรเหมาะสมกับคำถามการวิจัยและการออกแบบการวิจัย และควรมีเหตุผลอย่างรอบคอบในการศึกษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เหมาะสมกับการออกแบบการวิจัยและคำถามการวิจัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลอง หรือวิธีการอื่นๆ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติหรือเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ

การตีความและการรายงานผลลัพธ์: ขั้นตอนสุดท้ายคือการตีความผลลัพธ์และรายงานในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบผลลัพธ์เป็นธีมหรือหมวดหมู่ อภิปรายผลที่ตามมา และให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต

โดยรวมแล้ว กระบวนการพัฒนาและใช้วิธีการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียด ตลอดจนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและเทคนิคที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยที่กำลังกล่าวถึง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *