12 ทักษะสำคัญสำหรับนักวิจัยมือใหม่ในการทำวิจัย

ภาพจาก www.pixabay.com

ต่อไปนี้เป็นทักษะที่จำเป็น 12 ประการสำหรับนักวิจัยมือใหม่:

1. การระบุคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและตรงประเด็น

คำถามการวิจัยที่ชัดเจนและตรงประเด็นสามารถช่วยชี้นำทิศทางของการวิจัยและทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ

2. การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด

การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดสามารถช่วยระบุช่องว่างในความรู้ปัจจุบันและแจ้งการออกแบบการวิจัย

3. การพัฒนาแผนการวิจัยที่ชัดเจน

แผนการวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงไทม์ไลน์ รายการทรัพยากรที่จำเป็น และคำอธิบายของวิธีการวิจัย สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการวิจัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับคำถามการวิจัยสามารถช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

5. การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล

การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องจากข้อมูล

7. การตีความผลลัพธ์

การตีความผลลัพธ์ของการวิจัยในบริบทของคำถามการวิจัยและองค์ความรู้ที่มีอยู่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสรุปผลที่มีความหมาย

8. การสื่อสารผลการวิจัย

การสื่อสารผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและการพูดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแบ่งปันผลการวิจัยกับผู้อื่น

9. ทักษะการจัดการเวลา

การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการกำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลาที่เป็นจริงสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้นตรงเวลา

10. ทักษะการแก้ปัญหา

ความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการวิจัยสามารถช่วยเอาชนะความพ่ายแพ้และรับประกันความสำเร็จของการวิจัย

11. ทักษะการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหัวหน้างานและสมาชิกในทีม สามารถช่วยรับประกันความสำเร็จของการวิจัย

12. หลักปฏิบัติในการวิจัยอย่างมีจริยธรรม

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการวิจัยอย่างมีจริยธรรม รวมถึงการได้รับความยินยอมที่เหมาะสมและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ

หากมุ่งเน้นที่ทักษะเหล่านี้ นักวิจัยมือใหม่สามารถปรับปรุงความสามารถในการดำเนินการวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *