เคล็ดลับในการได้รับคำถามเชิงคุณภาพคือการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางประการที่อาจช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อใช้แบบสอบถามเชิงคุณภาพ:

1. กำหนดคำถามและวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณให้ชัดเจน

การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามและวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามของคุณและทำให้แน่ใจว่าแบบสอบถามของคุณมีความเกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายสำหรับผู้ชมที่เหมาะสม

2. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างและการสรรหาที่เหมาะสม

เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างและการสรรหาที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยของคุณและประชากรเป้าหมาย สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมและรับตัวอย่างที่เป็นตัวแทนได้

3. ใช้คำถามปลายเปิด

คำถามปลายเปิดช่วยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดและความรู้สึกด้วยคำพูดของตนเอง และสามารถให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วน

4. ทำแบบสอบถามให้สั้นและเน้น

หลีกเลี่ยงการถามคำถามมากเกินไปหรือรวมคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามการวิจัยของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้แบบสอบถามมีสมาธิและลดภาระของผู้เข้าร่วม

5. ทดลอ