รับทำวิจัย_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์

ราคารับทำวิจัย

บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

การใช้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ท่านจะได้รับเนื้อหาเล่มวิจัยถูกต้อง ดำเนินการตามชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ท่านกำหนด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม และรับผิดชอบจนกว่าเล่มงานวิจัย (Research) งานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Thesis/Independent Study: IS) และงานดุษฏีนิพนธ์ (Dissertation) ของท่านจะผ่าน

ราคาบริการ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคาเริ่มต้น ดังนี้

ปริญญาตรี

บทที่ราคา
1 บทนำ2,590 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3,590 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย3,590 บาท
4 ผลการศึกษา3,590 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ2,590 บาท
รวม15,950 บาท
ราคาบริการ รับทำวิจัย ปริญญาตรี ระยะเวลา 30 วัน

ปริญญาโท

บทที่ราคา
1 บทนำ4,719 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง7,719 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย5,719 บาท
4 ผลการศึกษา8,719 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ5,719 บาท
รวม31,595 บาท
ราคาบริการ รับทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ระยะเวลา 30 วัน

ปริญญาเอก

บทที่ราคา
1 บทนำ13,190 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง17,190 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย13,190 บาท
4 ผลการศึกษา16,190 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ13,190 บาท
รวม72,950 บาท
ราคาบริการ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก ระยะเวลา 30 วัน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลาดำเนินการแต่ละบทภายใน 30 วัน หากท่านต้องการทราบระยะเวลาที่เร่งด่วนกว่านี้ ราคาจะแพงขึ้น หากท่านสนใจจ้างทำวิจัย สามารถจัดส่งอีเมลเพื่อติดต่อรับทำวิจัย ได้ตลอดเวลา ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

รับแก้ไขและตรวจสอบ PLAGIARISM จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin

ทางบริษัทฯ เรามีบริการรับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin เราสามารถช่วยแก้ไขเนื้อหาเล่มงานวิจัย เนื้อหาเล่มงานวิทยานิพนธ์ เนื้อหาเล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบการคัดลอกงาน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบงานวิจัยเองทั้งหมด

ทางเราสามารถช่วยท่านให้ท่านผ่านปัญหาทั้งหมดนี้ไปได้ด้วยดี รับรองผลผ่าน 100%  การันตีรู้ผลภายใน 1 วัน

ราคาบริการ รับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100%  มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาปริญญาตรี
1 วัน6,999 บาท
2 วัน6,899 บาท
3 วัน6,799 บาท
4 วัน6,699 บาท
5 วัน6,599 บาท
6 วัน6,499 บาท
7 วัน6,399 บาท
ราคาบริการ ระดับปริญญาตรี รับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100%

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
1 วัน7,999 บาท
2 วัน7,899 บาท
3 วัน7,799 บาท
4 วัน7,699 บาท
5 วัน7,599 บาท
6 วัน7,499 บาท
7 วัน7,399 บาท
ราคาบริการ ระดับปริญญาโท รับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100%

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
1 วัน8,999 บาท
2 วัน8,899 บาท
3 วัน8,799 บาท
4 วัน8,699 บาท
5 วัน8,599 บาท
6 วัน8,499 บาท
7 วัน8,399 บาท
ราคาบริการ ระดับปริญญาเอก รับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100%

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัย เนื้อหางานวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหางานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และประเมินราคาการแก้ไขและตรวจสอบ ที่ชัดเจนก่อนได้ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ แก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100% ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับเขียนบทความวิจัย

เรามีบริการรับเขียนบทความวิจัย จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการปรับแบบฟอร์มและได้งานที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

ราคาบริการ รับเขียนบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน299 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน289 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน279 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน269 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน259 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน249 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน239 บาท/หน้า
ราคาบริการ ระดับปริญญาตรี รับเขียนบทความวิจัย
เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน399 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน389 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน379 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน369 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน359 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน349 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน339 บาท/หน้า
ราคาบริการ ระดับปริญญาโท รับเขียนบทความวิจัย
เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มสารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน699 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน689 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน679 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน669 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน659 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน649 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน639 บาท/หน้า
ราคาบริการ ระดับปริญญาเอก รับเขียนบทความวิจัย
เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มดุษฎีนิพนธ์

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางเราตรวจสอบ และประเมินราคาค่าบริการรับเขียนบทความวิจัย และการปรับแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยทางเราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน เพื่อในการตัดสินใจก่อนเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์

การใช้บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ท่านจะได้เนื้อหางานวิจัยทุกบทอย่างถูกต้อง จัดเรียบเรียงตามคู่มือการเขียนวิจัยหรือคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์จากมืออาชีพ โดยผู้จัดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตรงตามคู่มืองานวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษาคำแนะนำแบบมืออาชีพ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ราคาบริการ การรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน39 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน38 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน37 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน36 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน35 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน34 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน33 บาท/หน้า
การรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน49 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน48 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน47 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน46 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน45 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน44 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน43 บาท/หน้า
การรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน69 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน68 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน67 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน66 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน65 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน64 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน63 บาท/หน้า
การรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัยที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ รับจัดหน้างานวิจัย หรือรับจัดหน้างานวิทยานิพนธ์เข้ามมา เพื่อการประเมินราคาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือ รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือรับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหางานวิจัย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถเขียนเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทย หรือ บทคัดย่อภาษาอังกฤษในระยะเวลาที่เร่งด่วนได้ อีกทั้งจัดส่งงานตรงตามเวลากำหนด

ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือ รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน499 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน489 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน479 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน469 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน459 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน449 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน439 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน699 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน689 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน679 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน669 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน659 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน649 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน639 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน999 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน989 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน979 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน969 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน959 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน949 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน939 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ปริญญาเอก

ราคาบริการ  รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน699 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน689 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน679 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน669 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน659 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน649 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน639 บาท/หน้า
ราคาบริการ  รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน799 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน789 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน779 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน769 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน759 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน749 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน739 บาท/หน้า
ราคาบริการ  รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,299 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน1,289 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน1,279 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน1,269 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน1,259 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน1,249 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน1,239 บาท/หน้า
ราคาบริการ  รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก

* หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคาจำนวนหน้าในการสรุปเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทยหรือ บทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาในการตัดสินใจ สามารถส่งไฟล์เนื้อหาเข้ามาได้ที่ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับแปลงานวิจัย

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และมากประสบการณ์ บริษัทฯ เรามีบริการรับแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ แปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย โดยเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ราคาบริการ รับแปลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน499 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน489 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน479 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน469 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน459 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน449 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน439 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับแปลงานวิจัย ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน799 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน789 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน779 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน769 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน759 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน749 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน739 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับแปลงานวิจัย ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน999 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน989 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน979 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน969 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน959 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน949 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน939 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับแปลงานวิจัย ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์

หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือตัวแปรที่กำหนดไว้

ทางบริษัทฯ เรามีบริการรับสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ถูกต้องตามหลักการ สร้างข้อคำถามที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น มีความสอดคล้องกับตัวแปรตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำไว้เป็นแนวทาง สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานตรงเวลา เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพ สามารถจัดส่งงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

ราคาบริการ สร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,799 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน1,699 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน1,599 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน1,499 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน1,399 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน1,299 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน1,199 บาท/หน้า
ราคาบริการ สร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,899 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน1,799 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน1,699 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน1,599 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน1,499 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน1,399 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน1,299 บาท/หน้า
ราคาบริการ สร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน2,999 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน2,899 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน2,799 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน2,699 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน2,599 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน2,499 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน2,399 บาท/หน้า
ราคาบริการ สร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางเราประเมินราคาเบื้องต้น ได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการรับเขียนโครงร่างงานวิจัย

ในการเริ่มงานวิจัยสิ่งแรกที่ต้องกังวลคือวิจัยเกี่ยวกับอะไรดี ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยอะไรดี หรือต้องเลือกอาจารย์ท่านไหนเป็นที่ปรึกษาวิจัย ในการให้คำแนะนำสำหรับการเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อยื่นเสนอหัวข้องานวิจัยตามที่ต้องการก่อนได้

ราคาบริการ รับเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน5,999 บาท
ภายใน 2 วัน5,899 บาท
ภายใน 3 วัน5,799 บาท
ภายใน 4 วัน5,699 บาท
ภายใน 5 วัน5,599 บาท
ภายใน 6 วัน5,499 บาท
ภายใน 7 วัน5,399 บาท
ราคาบริการ รับเขียนโครงร่างงานวิจัย ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน6,999 บาท
ภายใน 2 วัน6,899 บาท
ภายใน 3 วัน6,799 บาท
ภายใน 4 วัน6,699 บาท
ภายใน 5 วัน6,599 บาท
ภายใน 6 วัน6,499 บาท
ภายใน 7 วัน6,399 บาท
ราคาบริการ รับเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน15,999 บาท
ภายใน 2 วัน15,899 บาท
ภายใน 3 วัน15,799 บาท
ภายใน 4 วัน15,699 บาท
ภายใน 5 วัน15,599 บาท
ภายใน 6 วัน15,499 บาท
ภายใน 7 วัน15,399 บาท
ราคาบริการ รับเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก

*หมายเหตุ การเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นี้ จำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้าเท่านั้น หากท่านต้องการปริมาณเนื้อหาที่เยอะกว่านี้ ทางเรามีบริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หรือรับทำดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบเนื้อหาบทที่ 1-3 ให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้

เนื่องจากเงื่อนไขการรับผิดชอบแก้ไขจะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งราคาค่าบริการที่แตกแต่งกันอย่างชัดเจน หากท่านเลือกใช้บริการในส่วนเนื้อหาบทที่ 1-3 เพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การเขียนโครงร่างงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น จำกัดการแปลงานวิจัยจากต่างประเทศ ไม่เกิน 2 หน้า โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านกำลังศึกษา ตามหลักการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท่านใช้ในการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับตัวแปรตามที่กำหนด

โดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่ต้องมีความเป็นปัจจุบัน และมีการอัพเดทในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยบางท่าน ก็กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้นอย่างยาวนาน และบางครั้งก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นไฟล์เอกสารอ้างอิงได้

ทางบริษัทฯ เรามีการจัดเก็บฐานข้อมูล ที่อัพเดทเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการรองรับในการบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถบันทึกไฟล์เอกสารอ้างอิงดังกล่าว เพื่อนำส่งให้กับท่านไว้เป็นเอกสารอ้างอิงกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทางเราสามารถสืบค้นเนื้อหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการ และส่งงานให้กับท่านได้ตรงตามเวลาที่ท่านกำหนด

ราคาบริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน199 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน189 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน179 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน169 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน159 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน149 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน139 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน299 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน289 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน279 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน269 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน259 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน249 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน239 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน499 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน489 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน479 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน469 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน459 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน449 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน439 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์โดยการระบุเนื้อหาข้อมูลที่จำเป็นจะต้องในงานวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินราคาค่าบริการรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดการตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

หากท่านไม่มีเวลาการจัดพิมพ์ส่วนประกอบเล่มวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฎีนิพนธ์ และไม่อยากเสียเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ ทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาตั้งกล่าวได้

ราคาบริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน199 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน189 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน179 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน169 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน159 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน149 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน139 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน299 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน289 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน279 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน269 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน259 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน249 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน239 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน399 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน389 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน379 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน369 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน359 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน349 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน339 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจน โดยทางบริษัทฯ จะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่างๆ ที่ต้องจัตทำไต้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดการตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

บริการ รับทำบรรณานุกรม

หากทนไม่มีเวลา ไม่อยากเครียดกับการจัดทำบรรณานุกรมที่มีรูปแบบการจัดทำบรรณานุกรมหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดการเว้นวรรค การย่อหน้า การพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ยังไม่นับรวมถึงความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาแตกต่างกัน จะต้องพิมพ์แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association) AMA (American Medical Association) Chicago MLA (Modern Language Association) Turabian และ Vancouver ซึ่งมีความแตกต่างกัน และใช้เวลาในการดำเนินการมากที่สุด

หากท่านกำลังประสบกับปัญหาข้างต้นนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีรับทำบรรณานุกรมให้กับท่าน โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดพิมพ์บรรณานุกรมแต่ละประเภท แต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้การจัดพิมพ์แบบ Manual ซึ่งจะไม่ใช้ระบบการจัดพิมพ์ต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อท่านนำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับหรือไม่มีโปรแกรมการจัดพิมพ์อัตโนมัติดังกล่าว

ราคาบริการ รับทำบรรณานุกรม มีเกณฑ์ราคา ด้งนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน299 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน289 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน279 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน269 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน259 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน249 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน239 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำบรรณานุกรม ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน399 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน389 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน379 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน369 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน359 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน349 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน339 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำบรรณานุกรม ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน499 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน489 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน479 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน469 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน459 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน449 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน439 บาท/หน้า
ราคาบริการ รับทำบรรณานุกรม ปริญญาเอก

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบรรณานุกรมที่ชัดเจนก่อน โดยทางบริษัทฯ จะตรวจสอบและคาตการณ์จากแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎในนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าบรรณานุกรมที่จัดทำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย