นักวิจัยมือใหม่ควรจะสังเคราะห์เนื้อหาเล่มวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แบบ pdf อย่างไร

ในการสังเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ นักวิจัยมือใหม่ควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. อ่านข้อความอย่างระมัดระวัง

เริ่มต้นด้วยการอ่านข้อความอย่างละเอียดและจดบันทึกประเด็นหลักและประเด็นสำคัญ

2. ระบุอาร์กิวเมนต์หลัก

มองหาชุดข้อมูลที่เชื่อมต่อกันหลักหรือคำถามการวิจัยที่ผู้เขียนพยายามพูดถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจบริบทและความสำคัญของการวิจัย

3. สรุปประเด็นหลัก

สร้างเค้าโครงของประเด็นหลักและรูปแบบหลักที่ครอบคลุมในข้อความ วิธีนี้จะช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลและระบุช่องว่างในการโต้แย้ง

4. วิเคราะห์หลักฐาน

ตรวจสอบหลักฐานที่นำเสนอในข้อความเพื่อระบุว่าสนับสนุนข้อโต้แย้งหลักหรือไม่ มองหาความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันในหลักฐานและพิจารณาว่าอาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อโต้แย้งอย่างไร

5. ประเมินข้อโต้แย้ง

ประเมินความแข็งแกร่งของการโต้แย้งโดยพิจารณาจากคุณภาพและความเกี่ยวข้องของหลักฐาน โครงสร้างเชิงตรรกะของการโต้แย้ง และข้อจำกัดหรือข้อสันนิษฐานใดๆ ที่ผู้เขียนตั้งขึ้น

6. สังเคราะห์ข้อมูล

นำประเด็นหลัก ประเด็นหลัก และหลักฐานจากข้อความมารวมกันเพื่อสร้างการสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสรุปประเด็นหลัก การเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ หรือการเน้นความหมายของการวิจัย

7. เขียนบทสรุป

เขียนบทสรุปของการสังเคราะห์ที่สื่อถึงประเด็นหลักและประเด็นสำคัญของข้อความอย่างชัดเจนและรัดกุม

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ นักวิจัยมือใหม่สามารถสังเคราะห์เนื้อหาของข้อความวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบทสรุปที่ชัดเจนและรัดกุมของประเด็นหลักและประเด็นสำคัญ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *