งค์ประกอบของการวิจัยมีอะไรบ้าง

มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มักจะรวมอยู่ในการศึกษาวิจัย องค์ประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยที่กล่าวถึงและวิธีการวิจัยที่ใช้ แต่มักจะรวมถึง:

1. คำถามการวิจัย

คำถามการวิจัยเป็นคำถามหลักที่การวิจัยพยายามที่จะตอบ ควรเจาะจงและระบุไว้อย่างชัดเจน

2. สมมติฐาน

สมมติฐานคือการคาดคะเนเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กำลังศึกษา มักจะระบุในรูปแบบของคำถามหรือคำสั่ง “ถ้า-แล้ว”

3. ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย ตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของประชากรที่กำลังศึกษา

4. ขั้นตอน

ขั้นตอนสรุปขั้นตอนเฉพาะที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล

5. มาตรการ

มาตรการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงมาตรการรายงานตนเอง การสังเกตพฤติกรรม หรือมาตรการทางสรีรวิทยา

6. การวิเคราะห์

การวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยและสรุปผล ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติหรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้อมูล

7. ผลลัพธ์

ผลลัพธ์คือการค้นพบของการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติหรือข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวม

8. การอภิปราย

การอภิปรายตีความผลการศึกษาและวางไว้ในบริบทของการวิจัยก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความหมายของผลการวิจัยและข้อจำกัดใดๆ ของการศึกษา

9. สรุป

ข้อสรุปสรุปข้อค้นพบหลักของการศึกษาและความหมายของข้อค้นพบเหล่านั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *