ขั้นตอนการจัดทำแผนและงบบรรณานุกรม

กระบวนการจัดทำงบประมาณบรรณานุกรมและแผนประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่

การกำหนดขอบเขตของการวิจัย

ขั้นตอนแรกในการพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมคือการกำหนดขอบเขตของการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณพยายามระบุ วัตถุประสงค์การวิจัยเฉพาะ และวิธีการและเทคนิคที่คุณจะใช้ในการดำเนินการวิจัย

การประมาณค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนต่อไปคือการประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บุคลากร (เช่น นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) วัสดุ อุปกรณ์ การเดินทาง และสิ่งจูงใจผู้เข้าร่วม

การระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้

เมื่อคุณประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจรวมถึงเงินช่วยเหลือ สัญญา การบริจาค หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ

การพัฒนางบประมาณ

หลังจากที่คุณระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนางบประมาณที่สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยและแหล่งเงินทุนที่จะใช้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

การพัฒนาแผน

ขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนางบประมาณบรรณานุกรมและแผนคือการพัฒนาแผนที่สรุปขั้นตอนที่คุณจะดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการระบุพันธมิตรการวิจัย การพัฒนาลำดับเวลาสำหรับการวิจัย และการกำหนดเหตุการณ์สำคัญสำหรับการวัดความก้าวหน้า

โดยรวมแล้ว กระบวนการในการพัฒนางบประมาณบรรณานุกรมและแผนจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของการวิจัย การประมาณค่าใช้จ่าย การระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ การพัฒนางบประมาณ และการพัฒนาแผนสำหรับการดำเนินการวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ขั้นตอนการจัดทำแผนและงบบรรณานุกรม

การจัดทำงบประมาณบรรณานุกรมและแผนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

กำหนดขอบเขตของบรรณานุกรม

ขั้นตอนแรกในการพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมคือการกำหนดขอบเขตของบรรณานุกรม ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจว่าจะรวมหัวข้อและแหล่งที่มาใดบ้าง ตลอดจนข้อจำกัดหรือข้อกำหนดอื่นๆ (เช่น รูปแบบการอ้างอิงหรือกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง)

ระบุทรัพยากรที่จำเป็น

เมื่อคุณกำหนดขอบเขตของบรรณานุกรมแล้ว คุณจะต้องระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนสำหรับเอกสารการวิจัย ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร

ประเมินค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนต่อไปคือการประมาณการค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่คุณจะต้องใช้ในการกรอกบรรณานุกรม ซึ่งควรรวมทั้งต้นทุนทางตรง (เช่น ค่าเอกสารการวิจัย) และต้นทุนทางอ้อม (เช่น ค่าเวลาของพนักงาน)

พัฒนางบประมาณ

ตามการประมาณการค่าใช้จ่ายของคุณ คุณสามารถพัฒนางบประมาณสำหรับบรรณานุกรมได้ ซึ่งควรรวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่คาดไว้สำหรับแต่ละทรัพยากรหรือประเภทของค่าใช้จ่าย

สร้างไทม์ไลน์

นอกจากงบประมาณแล้ว คุณควรสร้างไทม์ไลน์สำหรับการกรอกบรรณานุกรมด้วย ซึ่งควรรวมถึงเหตุการณ์สำคัญหรือการส่งมอบที่สำคัญ ตลอดจนกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ

ทบทวนและปรับปรุง

เมื่อคุณพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขขอบเขตของบรรณานุกรม ปรับงบประมาณ หรือปรับปรุงไทม์ไลน์ตามข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามได้ในขณะที่คุณกรอกบรรณานุกรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *