รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคาถูก อุตสาหกรรมการศึกษา 3 แนวทางง่ายๆ ในการพัฒนาการทำทีสิสให้มีประสิทธิภาพ

3 แนวทางง่ายๆ ในการพัฒนาการทำทีสิสให้มีประสิทธิภาพ


การทำทีสิส

วันนี้ทางบริษัทฯ เรามีบทความในการพัฒนาการทำทีสิส เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นแรงกระตุ้น สร้างกำลังใจให้แก่ผู้อ่านที่กำลังรู้สึกท้อแท้ใจประสบปัญหาในการทำทีสิส หรือกำลังหาแนวทางในการพัฒนาตนเองในการทำทีสิส และการทำงานวิจัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำทีสิส ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าคุณ วางแผน ตีโจทย์ให้แตก และกำหนดสัดส่วนงานชัดเจน

1. วางแผน เริ่มแรกคือการคิด “หัวข้อ” ในการทำทีสิส โดยเริ่มจากการกำหนดหัวข้อที่ผู้เรียนมีความสนใจและถนัดหรือเลือกหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเกี่ยวข้อง อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ หรือสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับสาขาวิชาหรือสายงานที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่หรือไม่

ศึกษา “ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง” ในการทำทีสิสทั้งในส่วนของในประเทศการต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานวิจัยของผู้เรียนเอง และนำมาใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงในงานวิจัยสร้างความน่าเชื่อถือในงานวิจัยที่ผู้เรียนทำให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เลือก “อาจารย์ที่ปรึกษา” ที่มีความรู้และความถนัดในการทำทีสิสในหัวข้อที่ผู้เรียนทำการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยชี้แนะให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในทำทีสิส ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นข้อบกพร่องในการทำงาน แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ ทำให้มีเนื้อหาข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างที่สมบูรณ์ที่สุด

2. ตีโจทย์ปัญหาให้แตก ศึกษาทำความเข้าใจถึงความสำคัญในงานวิจัย ที่มาของปัญหา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสายงานมี่ผู้เรียนศึกษาอยู่มากน้อยแค่ไหน ทำการศึกษาเครื่องมือที่จะต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบคำถามในการทำทีสิสที่ตั้งสมมุติฐานไว้

ศึกษาคู่มือกฎระเบียบในการทำทีสิสขอบเขตกรอบแนวความคิดในการทำทีสิสให้เข้าใจถึงข้อกำหนดและตัวที่แปรในการทำงานวิจัยเพื่อป้องกันปัญหาและความผิดพลาดในขั้นตอนการทำทีสิสไม่ให้ออกนอกขอบเขตงานวิจัยที่กำหนดไว้

3. กำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน เริ่มจากการกำหนดระยะเวลาในการทำทีสิส โดยกำหนดวันเวลาที่จะต้องทำการศึกษาและเขียนแต่ละบท มีการกำหนดเส้นตายวันที่แน่ชัดเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นทำให้บรรลุตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น

กำหนดตารางนัดหมายในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการนำส่งงานทีละบทเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบงานและชี้แนะในส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การทำทีสิสสมบูรณ์มากที่สุด 

และที่สำคัญ ควรเผื่อระยะเวลาการทำทีสิสเพื่อทบทวนเนื้อหางานทั้งหมด โดยทำการเรียบเรียงข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมที่เข้าทำการประเมินผลงาน และสามารถทำการตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและชัดเจน

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ และบทความวิจัยจากวารสารวิชาการแหล่งต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการทำอย่างมีขอบเขต

จากประสบการณ์การทำงานวิจัยมามากกว่า 1,500 เล่ม อีกทั้งยังประกอบด้วยบุคลากรในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ทำให้ทางบริษัทฯเรา ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตการทำทีสิส หรืองานวิจัยต่างๆ สำหรับในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ศึกษา อ้างอิง วิเคราะห์ และเป็นการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแหล่งข้อมูลที่ทางบริษัทฯ เราได้จัดทำระบบฐานข้อมูลไว้ใช้ในการทำงานวิจัยระดับประเทศ และบทความการทำวิจัยจากวารสารวิชาการแหล่งต่างๆ อีกมากมาย เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบเพื่อทำให้การสืบค้นในการทำทีสิสมีความสะดวก รวดเร็วทันต่อเวลากำหนดส่งงาน

เราให้บริการตรวจสอบ Plagiarism ด้วยโปรแกรม Truntin ช่วยปรับปรุงแก้งานทีสิสให้ผ่านได้ 100%

นอกเหนือจากการบริการในการทำทีสิส ทางบริษัทฯ เรายังมีบริการทำการตรวจ Plagiarism เพื่อใช้เป็นหลักประกันผลงาน เพื่อการันตีว่างานวิจัยที่ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้านั้นเป็นงานวิจัยที่ได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมด มีการใส่แหล่งที่มาและทำการอ้างอิงอย่างถูกต้องไม่ได้ทำการลอกเลียนมาผลงานของนักวิจัยท่านอื่นๆ มาแต่อย่างใด

โดยทำการส่งข้อมูลงานวิจัยเข้าระบบโปรแกรม Trunitin ที่เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการโจรกรรมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีความภูมิใจกับงานวิจัยของตนมากยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638
คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *