รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคาถูก อุตสาหกรรมการศึกษา รู้ก่อนใคร การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด!

รู้ก่อนใคร การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด!


การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ในการทำงานวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ จำต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ในงานวิจัยนั้นๆ นำมาจำแนกเพื่อตอบคำถามในประเด็นปัญหา ใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในงานวิจัย ในรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ นำมาใช้บรรยายและเปรียบเทียบทางสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จาก เนื้อหาข้อมูลวิจัย, บทสัมภาษณ์, บทสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเฉพาะ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทันที ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีความหมายแฝงถูกบันทึกเป็นตัวอักษร ที่ได้รับจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ บทสัมภาษณ์ บทสนทนากลุ่ม นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เพื่อตีความหมายในการสร้างข้อสรุปเพื่อใช้ประกอบในงานวิจัย

ทางบริษัทฯ เรารับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามแบบทดสอบ บทสัมภาษณ์ บทสนทนากลุ่ม โดยนำข้อมูลมาจำแนก แบ่งประเภท หรือจัดกลุ่มตามเนื้อหาข้อมูลวิจัยที่ได้กำหนดไว้ ทำการเปรียบเทียบเนื้อหา เพื่อทำสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลออกมาได้เป็นลำดับขั้นตอน อธิบายข้อสรุปได้อย่างเข้าใจและชัดเจน

รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางสถิติได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

บริษัทฯ เรา ให้บริการรับทำวิจัยแบบครบวงจร โดยบุคลากรทีมงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาอย่างยาวนาน ไม่เพียงแต่รับวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้น

บริษัทฯ เรา มีบริการรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงสถิติ วิเคราะห์จากข้อมูลตรง จำแนกข้อมูลตัวเลข โดยผ่านโปรแกรม SPSS ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อสรุปออกเป็นข้อมูลสถิติในรูปแบบลักษณะต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสถิติเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ 

ด้วยทีมงานวิจัยคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติในรูปแบบต่างๆ มีประสบการณ์ในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยข้อมูลมามากมาย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

พร้อมยังอธิบายรายละเอียดและสอนเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมให้คุณได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเนื้อหาฟรี ตลอดจนรับแก้ไขปรับปรุงเนื้อหางานวิจัย

ให้บริการให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยข้อมูลวิจัย หรือปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ทางบริษัทฯ เรายินดีเป็นผู้ช่วยในการทำงานวิจัยของคุณ รับรองจากประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ผ่านการทำงานศึกษาวิจัยมามากมาย ทำให้เรามีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงานวิจัยของคุณได้

ยินดีตรวจสอบเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฟรี ช่วยชี้แนะแนวทาง ตรวจทานเนื้อหาว่ามีครบถ้วน ครอบคลุม อยู่ในขอบเขตและกรอบวิจัยที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนรับแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลงานวิจัยของคุณ ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638
คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *