ทำไมถึงต้องเขียนบทความวิจัย และต้องเขียนอย่างไรให้น่าสนใจ…


การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

“ทำอย่างไรถึงจะเขียนบทความวิจัยของตนเองให้น่าสนใจ?”

ผู้วิจัยหลายท่านที่ทำเล่มงานวิจัยบทที่ 1 ถึง 5 เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะตีพิมพ์งานวิจัย แต่กลับมีความสงสัยเพิ่มว่า ในเมื่อทำเล่มงานจบแล้ว แต่ทำไมจะต้องทำเขียนบทความวิจัยเพิ่มด้วย นอกเหนือไปจากการเขียนตามข้อกำหนดของวารสารที่จะส่งตีพิมพ์แล้ว ผลงานวิจัยของตนเอง  

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาไขข้อสงสัย และแนะนำวิธีการเขียนบทความวิจัยว่าควรเขียนอย่างไรให้น่าสนใจ

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

การเขียนบทความวิจัย คือ การเขียนโดยสรุป ซึ่งจะย่อรวมเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของเล่มงานวิจัยใส่ลงไปในบทความ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ได้ว่า งานวิจัยหัวข้อนี้ศึกษาเรื่องอะไร มีกระบวนการในการศึกษาอย่างไร และสามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง

… 3 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจผู้อ่าน… 

1. สรุปย่อนำเสนอด้วยผลลัพธ์ 

การสรุปย่อนำเสนอด้วยผลลัพธ์ที่น่าสนใจเหมือนการเขียนคำเกริ่นนำที่ดึงดูดผู้อ่าน เพื่อที่จะนำมาสู่การอ่านงานวิจัย หรือบทความฉบับเต็มต่อไป โดยเฉพาะการเขียนบทสรุปของงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ที่น่าติดตาม ที่ใช้ประโยคข้อความที่มีความทันสมัย และเข้าใจง่ายโดยที่ไม่มีการใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวิชาการมากเกินไป

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

เนื่องจาก บทสรุปงานวิจัยนั้นจำเป็นที่จะต้องนำไปเผยแพร่ เพื่อที่จะให้บุคคลที่สนใจสารมารถอ่านเข้าใจได้โดยง่ายทันที จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกเว้นในคำศัพท์ที่เป็นเชิงเทคนิคหรือเชิงวิชาการมากเกินไป 

เพราะการเขียนศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เชิงวิชาการ อาจจะทำให้ผู้อ่านทั่วไปที่เป็นประชาชนหรือนักศึกษาที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะไม่เข้าใจ จะทำให้เนื้อหาบทความวิจัยนั้นๆ ไม่มีความน่าดึงดูดต่อการอ่านบทความวิจัย วารสาร หรือเล่มงานวิจัยฉบับเต็ม

ดังนั้น การยกเว้นหรือพยายามที่จะปรับภาษาในการเขียนบทสรุปให้น่าสนใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิจัยมือใหม่ทุกท่านจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงในการเขียนบทความวิจัยทุกครั้ง

2. แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

แหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงในบทความวิจัยนั้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ นอกจากการย่อสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเข้าใจได้ง่ายแล้ว การเพิ่มเติมเนื้อหาบทความ และเพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงที่ย่อสรุปนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน 

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

เนื่องจากว่าการอ้างอิงแต่ละครั้งนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้แหล่งอ้างอิงที่มีความทันสมัย และได้รับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ถ้าหากแหล่งอ้างอิงที่ท่านนำมาใช้ในการอ้างอิงนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ ก็อาจจะทำให้เนื้อหาบทความงานวิจัยที่ท่านนำเสนอนั้น ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย

3. แผนภาพสามารถช่วยสร้างความน่าสนใจให้มากขึ้น

การนำสรุปงานวิจัยในบทความวิจัยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอแต่เพียงแผนผัง หรือเป็นตารางที่น่าเบื่อ แต่ท่านสามารถที่จะออกแบบกราฟิกดีไซน์ที่เป็นรูปแบบแผนภาพ หรือ อินโฟกราฟิกดีไซน์ที่น่าสนใจ เพื่อแทรกเข้าไปในเนื้อหาบทความได้ 

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

เนื่องจากว่าเนื้อหาบทความของวารสารแต่ละที่นั้น ส่วนใหญ่แล้วอนุญาตให้ท่านสามารถนำเสนอบทความ หรือเนื้อหาสรุปจากเล่มงานวิจัยของท่านเป็นแผนภาพได้ การออกแบบแผนภาพ หรืออินโฟกราฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย จะช่วยให้ท่านนั้นสามารถที่จะนำเสนอบทความวิจัย หรือผลการวิจัยของท่านให้มีความน่าสนใจมากขึ้นได้

ดังนั้น การเขียนบทความวิจัยให้น่าสนใจ จำเป็นที่จะต้องตระหนักถึง การนำเสนอที่เป็นภาษาที่ทันสมัย เข้าใจได้โดยง่าย มีแหล่งข้อมูลงานวิจัยอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีการนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ หรืออินโฟกราฟิกดีไซน์ที่สามารถอ่านแล้วกระชับ สื่อความถึงผลลัพธ์ของการวิจัยของท่านได้ครบถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *