รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคาถูก อุตสาหกรรมการศึกษา 3 สิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวของการทำวิทยานิพนธ์ คืออะไร

3 สิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวของการทำวิทยานิพนธ์ คืออะไร


การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ Powe

บอกเล่าปัญหาในหัวข้อที่ว่า “3 สิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวของการทำวิทยานิพนธ์คืออะไร” ที่ทางทีมงานเราได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวต่อการทำงานวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะผู้วิจัยมือใหม่ ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร รวมถึงแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหา ที่มีสาเหตุมากจาก…

1. กำหนดประเด็นปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ไม่ชัดเจน

โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยมือใหม่จะไม่สามารถทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ได้ สาเหตุมาจาก “การขาดประสบการณ์”

แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ สิ่งสำคัญ คือ “ตัวแปร” ที่ต้องการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยแต่ละท่านยังไม่รู้ว่าจะทำการศึกษาค้นคว้าตัวแปรมาจากที่ไหน อย่างไร หรือ อาจจะมีประเด็นที่สนใจอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่ได้

2. ตีโจทย์ปัญหา ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

เพราะยังขาดประสบการณ์ จึงทำให้ผู้วิจัยมือใหม่ไม่สามารถกำหนดรูปแบบของการทำงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ “เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ” ให้เหมาะสมได้ จึงส่งผลให้ไม่รูปแบบในการศึกษาค้นค้วา หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังกล่าว

โดยเฉพาะ หัวข้อของงานวิทยานิพนธ์ที่จะทำเป็นรูปแบบเชิงปริมาณที่ได้ความนิยมนำมาให้ในการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เพราะเป็นวิธีที่ง่าย 

และในปัจจุบันสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแจกแบบสอบถามได้ โดยการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิทยานิพนธ์  และสามารถดาวน์โหลดในการใช้งานได้ฟรีทันทีที่ต้องการอีกด้วย

3. ไม่สามารถบริหารเวลา และการติดต่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุสุดท้าย คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ในการทำงานวิทยานิพนธ์นั้น ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการให้คำปรึกษา หรือกำหนดเวลาการเข้าพบได้อย่างเพียงพอ ทำให้ผู้วิจัยมือใหม่ส่งงานได้ล่าช้า ไม่สามารถที่จะทำงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้

เนื่องจาก อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน จำเป็นที่จะต้องดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยจำนวนหลายคน ซึ่งหัวข้องานของแต่ละคนนั้น จะมีรูปแบบของงานวิทยานิพนธ์แตกต่างกันไป ทำให้การบริหารเวลาในการให้คำแนะนำมีระยะเวลาไม่เท่ากัน ส่งผลให้กระทบกับระยะเวลาที่เราเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษานั่นล่าช้า 

ในสาเหตุข้อนี้ ผู้วิจัยจำเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อบริหารจัดการเวลา โดยจัดทำตารางนัดหมายไว้ล่วงหน้า และทำการแจ้งก่อนการเข้าพบ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้มีเวลาในการซักถาม และขอคำปรึกษาได้มากขึ้น

ดังนั้น 3 สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญ ที่นำไปสู่ความล้มเหลวในการทำวิทยานิพนธ์ คือ การขาดประสบการณ์ ไม่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวแปรได้ และขาดการวางแผนติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมือใหม่ส่วนใหญ่จะต้องเจอในการทำงานวิจัย งานวิทยานิพธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ 

หากคุณมีปัญหาในการทำงานวิจัย งานวิทยานิพธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ สามารถขอคำปรึกษาได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ครับ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638
คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *